Chardonnay Cardellino - 2013 - Elena Walch

Chardonnay Cardellino - 2013 - Elena Walch

Der beliebteste unserer Weißweine! Fruchtig, wenig Holz, elegant

 
Preis: 18,10 EURincl. 22 % USTexkl.Versandkosten

Read more http://bit.ly/1lisPFf